MaGuSie Marja Verduin iedere verandering begint bij jezelf
Praktijk MaGuSie-Coaching

Privacy Verklaring

Praktijk MaGuSie-Coaching vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt aan u uit gelegd welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij uw gegevens verwerken. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Vragen over uw privacy mag u mij stellen tijdens de sessie of door ze te mailen naar marja@magusie-coaching.ml.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 maart 2021.

Praktijk MaGuSie-coaching gevestigd Spirealaan 2, 1834 KM Sint Pancras, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • 06-22460722
 • marja@magusie-coaching.nl

Welke gegevens gebruiken wij?

Hier vindt u een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken. Waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Sessie

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens die nodig zijn om de sessie aan te kunnen laten sluiten op uw behoeften/wensen.

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gezinssamenstelling
 • Beroep
 • Gezondheidsgegevens
 • Leefgewoontes

Tijdens de sessie kunnen bovenstaande gegevens in het behandelplan aangevuld worden.

Het intakeformulier en uw behandelplan bewaren wij maximaal 2 jaar na afronden van de sessie.

Nieuws/aanbiedingen

Om u op de hoogte te houden van nieuws / aanbiedingen uit de praktijk verwerken wij:

 • uw naam
 • e-mail

Voor deze verwerking wordt tijdens de intake toestemming gevraagd. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u ontvangen omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw verwerkte gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt een verzoek met betrekking tot onderstaande rechten sturen naar ons e-mailadres of deze tijdens de sessie kenbaar maken. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Uw rechten:

 • inzage
 • correctie
 • verwijdering
 • gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
 • verzoek tot intrekking van u toestemming
 • bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

Wie ontvangt uw gegevens?

Praktijk MaGuSie-Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt de minimaal benodigde gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de derde partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk MaGuSie-Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Praktijk MaGuSie-Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.